Ratsastus

Mahdollisia Ratsastuskursseja

Ratsastuksen perusteet
Tämä kurssi sopii ratsastuksen aloittajille tai vähän kokemusta omaaville. Opettelemme hevosen käsittelyä ja varustamista sekä harjoittelemme itsenäiseen ratsastukseen vaadittavia perustaitoja kentällä.
Kurssin aikana on tavoitteena saavuttaa perusmerkin kouluratsastuskokeeseen vaadittavat taidot eli hallita hevonen kaikissa askellajeissa ja suorittaa täsmällisiä siirtymisiä askellajien välillä.

Kouluratsastuksen erikoiskurssi
Tällä kurssilla harjoittelemme tehtäviä tasolla Helppo A – Vaativa B. Opettelemme avo- ja sulkutaivutusta, koottuja ja lisättyjä askellajeja sekä laukanvaihtoja käynnin kautta ja suoraan askeleessa. Ratsastustaitovaatimus helppo A.

Esteratsastuksen peruskurssi
Esteratsastuksen peruskurssilla ratsastamme puomi- ja kavalettitehtäviä opetellen hyvää istuntaa ja hyppyihin mukautumista. Harjoittelemme myös esteradan ratsastamista. Taso Helppo C.

Hevosen käyttäytyminen ja hoito
Mitä hevonen tarkoittaa erilaisilla ilmeillä ja eleillä? Entä mitä kaikkea hevonen tarvitsee voidakseen hyvin? Onko hevosen urheilukäyttö eettisesti perusteltua?
Tällä kurssilla opettelemme tuntemaan hevosta eläimenä ja sen tarpeita pintaa syvemmältä. Harjoittelemme käsittelemään hevosia turvallisesti ja opettelemme niiden päivittäistä hoitoa teorian ja käytännön tehtävien avulla. Kurssilla korostetaan hyviä hevosenkäsittelytaitoja ja molemmin puolin mukavaa yhteistyötä ison eläimen kanssa.
Suunnittelemme yhdessä talliyrittäjän kanssa hevosten hyvinvointia parantavia käytäntöjä ja yritämme havainnoida talliympäristöä hevosten tarpeiden kannalta.

Ratsastuksen jatkokurssi
Jatkokurssilla keskitymme hyvän istunnan ja apujenkäytön harjoitteluun ja ratsastamme kouluratsastustehtäviä kaikissa askellajeissa. Käymme läpi myös kouluratsastuksen teoriaa ja harjoittelemme varusteiden sovittamista hevoselle.  Taso Helppo C- Helppo B.